Avaluació 
optomètrica

 

Refractometria

Primera avaluació de l'estat refractiu.

Queratometria

Mesura de la curvatura de la còrnia.

Tonometria

Mesura de la pressió intra-ocular.
 

Topografia

Examen de la forma de la còrnia.

Retinografia

Examen fotogràfic digitalitzat de la retina.

Oftalmoscòpia

Examen funcional del fons de l'ull.
 

Retinoscòpia

Avaluació funcional de l'estat refractiu.

Estudi de la Visió Binocular

Relacions entre ambdós ulls, visió en 3D.

Estudi de la Motilitat Ocular

Avaluació dels correctes moviments dels ulls.
 

Diagnòstic

De l'estat de la visió.

Subjectiu

Determinació de la graduació indicada si en cal.

Detecció de la Baixa Visió

Tractament de l'Agudesa Visual Reduïda.
 

Consells preventius

Per a la millora del rendiment visual.