Entrenament visual

 

Millora el rendiment visual entrenant les habilitats visuals.

Agudesa Visual

Veure les lletres més petites.

Motilitat ocular

Moure els ulls ràpid i precís.

Acomodació

Enfocar ràpidament.
 

Binocularitat

Coordinar els ulls.

Estereòpsia

Visió en 3D.

Esport i conducció

Millorar la visió perifèrica.
 

Coordinació
ull-mà

Fer punteria, encertar i conduir.

Lateralitat

Diferenciar el 3 de la E.

Direccionalitat

Conèixer bé dreta i esquerra.
 

Anticipació visual

Tornar el doble vidre.

Percepció visual

Interpretar la informació visual.

Memòria visual

Fer parelles al memori i lletrejar.
 

Descriminació visual

Diferencia paraules similars Poma-Goma, Sol-Sal, Nen-Neu.

Figura fons

On és Wally?

Relacions Visoespacials

Entendre el GPS, restar i dividir.
 

Tancament visual

Trobar la sortida del Room Escape.

Constància de forma

Interpretar diferents tipografies per igual A-a-a

Desenvolupament motor i reflexos primaris.

Reptar, gatejar, fer la pinça, saltar, mantenir l'equilibri.