FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida

Habilitats perceptives

Quines són les habilitats perceptives i quan les utilitzem?

02/11/2021

Una part de la visió que cal tenir sempre en compte és la percepció. La percepció visual engloba un conjunt d’habilitats neurològiques que emprem per extreure la informació que rebem del món exterior. No solament cal veure nítidament els objectes, sinó que cal poder-los identificar, memoritzar i relacionar. Unes bones habilitats perceptives permetran que l’aprenentatge de la lectura en infants sigui més fàcil. Una part de la visió que cal tenir sempre en compte és la percepció. La percepció visual engloba un conjunt d’habilitats neurològiques que emprem per extreure la informació que rebem del món exterior. No solament cal veure nítidament els objectes, sinó que cal poder-los identificar, memoritzar i relacionar. Unes bones habilitats perceptives permetran que l’aprenentatge de la lectura en infants sigui més fàcil. 
 
Els optometristes especialitzats en l’anàlisi visual completa, no només ens dediquem en comprovar si es veu nítidament i amb claredat (vista), sinó en especial en com funciona tota la ruta visual, des dels ulls fins al processament que en fa el cervell (visió).  
 
Fent l’anàlisi completa, tenim en compte les següents habilitats perceptives: 
 
Discriminació visual: És l’habilitat de ser conscient de les característiques distintives dels objectes. Problemes relacionats amb aquesta habilitat faciliten el fet de confondre lletres o paraules similars (vaig-faig, col-gol, pau-peu), i escriure o copiar sense discriminar el que miren, fent que es cometin molts errors durant la còpia. Poden canviar els signes matemàtics (+ o -). 
 
Relacions viso-espacials: És la capacitat de relacionar i percebre la posició d’objectes en l’espai. Desajustos en aquesta habilitat donen lloc a inversions, dificultats en l’orientació, el concepte espacial (resta-divisió), el concepte més o menys, les seriacions. 
 
Constància de forma: És la capacitat de reconèixer formes i característiques distintives de la figura encara que hagi canviat la seva orientació, mida o color. Dificultats en aquesta habilitat condueix a problemes per generalitzar, no acostumen a entendre el concepte i quan canvia de format de la grafia els costa identificar. Memòria visual: És l’habilitat de rebre informació, memoritzar-la i visualitzar-la. Permet de forma immediata reconèixer i identificar una paraula. Memòria visual: És l’habilitat de rebre informació, memoritzar-la i visualitzar-la. Permet de forma immediata reconèixer i identificar una paraula. 
 
Memòria visual seqüencial: És l’habilitat de rebre informació, memoritzar-la i visualitzar-la en seqüències o patrons. És de gran importància en la lectura, especialment en paraules perllongades i en lletrejar. 
 
Figura fons: Permet percebre una forma i seleccionar-la entre d’altres amb diferents mides i orientacions. Problemes en aquesta habilitat dificulta el fet de trobar els detalls, per treure informació del text i per fer esquemes. 
 
Tancament visual: És la capacitat de reconèixer les claus de l’estímul visual que permeten determinar la percepció final sense la necessitat de tenir tots els detalls. Dificultats en aquesta habilitat es mostren amb la capacitat per captar la idea principal i problemes per prendre decisions. 
 
En la lectura cal tenir present 2 etapes: 
 
1. Aprendre a llegir: En aquesta etapa són importants la percepció visual i la memòria visual. 
2. Llegir per aprendre: Aquí, la comprensió lectora i la velocitat es tornen prioritàries.  
 
En la primera etapa les habilitats perceptives juguen un paper rellevant per fer que l’inici de la lectura sigui agradable i motivador. Un bon rendiment de les habilitats visuals, juntament amb una bona coordinació amb les habilitats fonològiques, seran el camí més fàcil en la lectura.  
 
Primer serà necessari una anàlisi gràfica que permeti reconèixer les paraules a través de la via visual, que acompanyarà el processament fonològic. Així, quan s’aprèn a llegir, el primer pas és identificar la lletra i associar-la al so. Per aquest motiu un bon desenvolupament de les habilitats perceptives és crucial en els primers passos de l’aprenentatge lector. 
 
Una de les diverses formes de treballar les habilitats perceptives és mitjançant el joc. Alguns exemples són el Tangram, Buscar en Wally, Lince, Dobble.  
 
En cas de tenir la sospita que algunes d’aquestes habilitats perceptives no acaben de rutllar adequadament és recomanable realitzar una avaluació optomètrica completa.