FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida

Il·lusions òptiques

És cert el que veiem?

20/10/2021

Una il·lusió òptica és qualsevol il·lusió del sentit de la vista, que ens porta a percebre la realitat erròniament.  Una il·lusió òptica és qualsevol il·lusió del sentit de la vista, que ens porta a percebre la realitat erròniament.  
 
Les il·lusions poden ser de caràcter fisiològic o cognitiu. Les fisiològiques estan associades als efectes d’una estimulació excessiva en els ulls o del cervell (com quan després de veure la posta de Sol, al tancar els ulls encara veus la brillantor). Les cognitives es classifiquen en quatre grups, il·lusions d’ambigüitat, de distorsió, paradoxals i fictícies (al·lucinacions).  
 
Les il·lusions òptiques no estan sotmeses a la voluntat de cadascú i poden variar entre una persona i una altra, depenent de factors com l’agudesa visual, la percepció del color o les habilitats perceptives. A continuació veurem alguns exemples.  

 
Il·lusió òptica fisiològica  
 
Mira fixament el nas de la noia durant 15 segons, posteriorment parpelleja ràpidament mirant una superfície il·luminada. Apareixerà color a la seva cara. Il·lusió òptica d'ambigüitat Il·lusió òptica d'ambigüitat 
 
Són figures que presenten dues alternatives de percepció no simultània. 
Ets capaç de veure el conill i l’ànec? 

Figura publicada pel filòsof Ludwig Wittgenstein el 1892.

 
Il·lusió òptica de distorsió 

Són els errors de percepció de la grandària, longitud, curvatura, angles o qualsevol propietat geomètrica. Són rectes les línies? Il·lusió òptica paradoxal, entre l’al·lucinació i la visió Il·lusió òptica paradoxal, entre l’al·lucinació i la visió 

La trobem molt especialment en els objectes de Maurits Cornelis Escher, el mestre de les figures impossibles, les il·lusions òptiques i els mons imaginaris. Sempre interessat per representar amb tridimensionalitat espais paradoxes, que desafien les maneres tradicionals de representació, es pot dir que va abraçar el relativisme de la seva època. 


  
En format digital també es pot gaudir de moltes més il·lusions òptiques, on el moviment dels objectes enganya la percepció visual. 
 
Les il·lusions òptiques s’utilitzen de forma habitual en el rodatge de pel·lícules, com també en ciutats per fer que els conductors redueixin la velocitat, fent que el pas de vianants sembli que siguin blocs de formigó ficats al mig de la calçada. 


Monument Valley és un joc per a mòbil i tauletes on s’aprofiten de les il·lusions òptiques, sobretot les paradoxals, per anar superant reptes.