FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida

Miopia, Miopia, Miopia.

Encara cal parlar més de MiYOSMART per mantenir la nostra visió.

22/11/2021

Encara cal parlar més, molt més de les lents òptiques MiYOSMART, mètode innovador, no invasiu, efectiu i fàcil d’utilitzar per controlar la miopia, aquestes lents estan canviant la manera d’enfocar el problema del control de la Progressió Miòpica.

S’espera que la incidència de la miopia creixi significativament a conseqüència del canvi de l’estil de vida, fent els nens més activitats en visió propera com l’ús de dispositius digitals, estudiant, llegint i passant menys temps a l’exterior. Es preveu que l’any 2050, la meitat de la població mundial serà miop. Els factors hereditaris, comportamentals i mediambientals també hi juguen el seu paper. Hem entrat en una situació, difícilment reversible, que canviarà la nostra manera de veure-hi i, conseqüentment de viure. 

S’ha demostrat a partir de recents estudis, basats en la investigació d’avantguarda a la Universitat Politècnica de Hong Kong, que la progressió de la miopia pot ser controlada proporcionant a la vegada visió clara i desenfocament miop constant. 

Un estudi de dos anys ha demostrat que les lents MiYOSMART amb tecnologia D.I.M.S. (Defocus incorporated Multiple Segments) a més de compensar l’error refractiu miop, són eficaces alentint la progressió de la miopia en un 60% de mitjana, i en un 21,5% aturant aquest progrés, protegint la visió i el benestar a llarg termini dels nostres infants. 

La tecnologia MiYOSMART, que ha estat clínicament provada amb èxit per al control de la progressió de la miopia, el 2018 va guanyar el prestigiós Grand Prize, Grand Award i la Special Gold Medal a la 46a Exhibició Internacional d’Invents de Ginebra – Suïssa. 

A Federòptics Roure, pioners a l’avantguarda de les noves tecnologies, sabem i podem orientar les decisions de cada cas particular per tal d’elegir el millor sistema d’afrontar el repte de la progressiva miopització.