FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida
FEDEROPTICS ROURE Òptiques Mollerussa Lleida

Quins factors ambientals redueixen la progressió de la miopia en nens?

Dels diferents factors de risc que podem controlar, el temps a l’aire lliure i les hores invertides en visió de prop són els principals i els que tenen més relació amb la prevenció de la miopia.

21/03/2022

Al llarg dels anys, s’han tingut en compte molts factors de risc per a la miopia, ja siguin característiques individuals com el sexe, l’ètnia, la miopia dels pares, l’alçada i la intel·ligència, com també factors ambientals com ara la feina en visió de prop, el temps a l’aire lliure, les hores de son, la dieta, l’estat socioeconòmic, etc.

Dels diferents factors de risc que podem controlar, el temps a l’aire lliure i les hores invertides en visió de prop són els principals i els que tenen més relació amb la prevenció de la miopia.

Temps a l’aire lliure

Alta il·luminació

Passar més temps a l’aire lliure durant el dia permet que la llum brillant arribi a la retina i estimuli l’alliberament de dopamina, una hormona que pot reduir el creixement de l’ull. Les investigacions diuen que nivells de llum elevats desencadenen a les cèl·lules ganglionars de la retina, que són les fotosensibles, una activació dopaminèrgica. Això es tradueix gràcies a estudis fets en animals, on l’exposició diària a alts nivells de llum va prevenir l’aparició de la miopia, com també va reduir-ne la progressió.

Exposició a la llum UV

L’exposició a la llum ultraviolada produeix una alteració al gen supressor de la miopia, fent que les persones que estan més exposades a aquesta llum tinguin menys risc de progressió de miòpica.

Menys temps fent tasques de prop

L’evidència científica encara és poc consistent en aquest aspecte, però estar excessives hores fent activitats en visió de prop com llegir, escriure o estar davant d’una pantalla es considera un factor de risc en l’aparició i la progressió de la miopia.

Acomodació

L’acomodació és la capacitat de l’ull d’estar enfocant en distàncies curtes, mantenint la nitidesa de la imatge. Les persones miops tenen una capacitat acomodativa lleugerament més lenta, pel fet que la mateixa miopia permet tenir una imatge nítida en visió de prop sense necessitat d’enfocar. Tot i que no es pot considerar un factor de risc, és una conseqüència de la mateixa miopia, i té com a conseqüència una alteració de la qualitat de la imatge en la retina que sí que intervé en la progressió de la miopia.

Contrast

Llegir durant hores prolongades sense pauses pot induir a una adaptació en el contrast de les lletres (lletres negres sobre fons blanc), fent que cada cop hi hagi menys contrast, és a dir menys diferencia de color entre el blanc i el negre en la imatge que percebem. Alguns estudis van trobar que en les persones miops era més fàcil fer aquesta adaptació al contrast, fent que fos recomanable realitzar descansos durant les tasques en visió de prop per eliminar l’efecte d’adaptació al contrast.

Recomanacions

Actualment, gràcies a les metanàlisis de diversos estudis en el control i la prevenció de la miopia resumeixen que passar menys de 13 hores setmanals a l’aire lliure és un factor de risc per al desenvolupament de la miopia.

Augmentar el temps a l’aire lliure una hora al dia pot reduir el risc d’aparició de la miopia en un 45%.

Cal destacar que fins i tot amb protecció solar com ulleres de sol, barrets, etc., els nivells de llum a l’exterior estaven per sobre del llindar requerit per a prevenir l’aparició de la miopia.

La mainada ha de fer activitats a l’aire lliure, ja sigui a l’escola com fora i durant el cap de setmana, sempre amb la protecció solar adequada.

Les recomanacions actuals són estar un mínim de dues hores al dia amb una protecció solar adequada, per exemple, dur barret o ulleres de sol mentre els nens facin activitats a l’aire lliure.

En les tasques en visió de prop, mantenir una distància inferior a 30 centímetres durant la lectura i l’ús de pantalles, juntament amb un temps superior als 30 minuts sense fer descansos són un factor de risc. Per tant, cal evitar distàncies de lectura inferiors a 30 centímetres i fer pauses durant la lectura i l’ús de pantalles s’ha de convertir en un bon hàbit visual per mantenir la miopia a ratlla. Si vols saber més sobre bons hàbits visuals, segueix aquest enllaç.

Tots els nens i joves han de tenir uns bons hàbits visuals, de distància de treball, descansos i bona il·luminació a l’hora de treballar.